Kulturugens koncept, vision og mindset

Grundtanken med Kulturugen er, at vi rykker kulturen ud af sine vante omgivelser, ud på nye såvel som kendte scener – for på den måde at åbne op for nye møder mellem publikum og den blomstrende kultur i Vesthimmerland. Du kan læse mere om tankerne og intentionerne for Kulturugen herunder. 

Koncept

Kulturugen skaber en fælles ramme og platform for det kulturelle Vesthimmerland.

I kulturugen understøttes det eksisterende kulturliv og samtidig opfordres der til at afprøve nye scener og samarbejder både indbyrdes og med aktører fra f.eks. erhvervslivet og øvrige områder, der har fokus på trivsel og livskvalitet.

Vision

Kulturugen vil tænde nysgerrighed og et mod til at finde sammen i eksisterende og nye fællesskaber, der viser, at Vesthimmerland er et godt sted at bo og leve.

Kulturugen ønsker at danne rammer for kulturelle aha-oplevelser og derigennem understøtte, hylde og anerkende det mangfoldige kulturliv, der bidrager med små og store kulturoplevelser for alle.

Mindset

Kulturugen sigter mod at understøtte og skabe gode kulturoplevelser og øge livskvaliteten - både for  tilskuere og arrangører. Derfor fokuseres der på at skabe en proces, hvor ejerskab og engagement fra aktørerne er essentielt.

Kulturugen skal repræsentere en bred vifte af oplevelser og lokale netværk, hvor fyrtårne og spontane events er lige vigtige.