For skoler og dagtilbud

Bring Kulturugen ind i undervisningen og hverdagen - giv elever og børn mulighed for at opleve kultur i nye rammer og kontekster.

Vi ved, at I har taget Kulturugen til jer og planlægger spændende og anderledes arrangementer på skoler og dagtilbud i løbet af uge 10.

Vi vil rigtig gerne anerkende jeres store arbejde og synliggøre jeres indsats, men vi har behov for jeres hjælp til at kunne gøre dette.

Herunder finder I generel information og en bøn om, at sende billeder og oversigter til os. Vi glæder os til at gå Kulturugen i møde med jer.

Hvilket arrangement arrangerer I – og hvad skal I være opmærksomme på?

Inviter lokale ind på skolen/dagtilbuddet eller bevæg jer ud i lokalområdet

Hvis I planlægger fælles arrangementer, der enten inviterer andre ind på skolen/i dagtilbuddet eller I bevæger jer uden for skolen/dagtilbuddet, hvor andre også er velkommen til at deltage– så opret jeres arrangement her.

Åbne arrangementer har mulighed for at blive en del af det offentlige program over arrangementer i Kulturugen, og dermed indgå i den fælles markedsføring i aviser og på de sociale medier.

Måske skal jeres 3. klasse give en kirkekoncert som en del af en gudstjeneste. Det kan også være I invitere til fernisering på skolen eller noget helt tredje.

Det er vigtigt at arrangementet er oprettet og at I vinger af i feltet ”del af Kulturugen” inden d. 1. februar for at indgå i det officielle program.

Har I brug for hjælp til at oprette arrangementer, kan I kontakte Stinna Gyrup Dommerby (kontaktoplysninger herunder).

Planlægger I lukkede arrangementer –kun for jeres elever/børn

Vi vil rigtig gerne vide hvad I planlægger ude på skolerne og i dagtilbuddene. Selvom vi ikke kan inddrage jeres tiltag i det officielle program, vil vi gerne gøre hvad vi kan for at synliggøre alle de fantastiske kulturelle tiltag, der afholdes på skole-og dagtilbudsområdet i løbet af Kulturugen.

Fortæl os om jeres arrangementer selvom de er lukkede. Vi vil gøre hvad vi kan for at inddrage det i markedsføringen af Kulturugen.

Lad os skabe synlighed af jeres tiltag under Kulturugen

Vores hensigt er at fortælle om jeres store engagement i Kulturugen og de mange gode oplevelser I giver børnene. For at lykkes har vi brug for jeres hjælp. Send os oversigt over jeres planer, send os billeder i løbet af ugen, fortæl os hvad børn, lærer og pædagoger syntes om dagen.

Så deler vi på kommunens sociale medier, på hjemmesider m.m. I år vil vi også samle jeres indsendte billeder og beretninger til vores politikere fra Kultur og Fritid samt Skole- og Dagtilbudsområdet.

Når vi ved, hvad jeres planer er, har vi nemmere ved at besøge jer under Kulturugen, men vi kan ikke love, at vi når at besøge jer alle.

Send oversigt, billeder og tekst til kulturkonsulent, Laila Lund Altinbas (Kultur og Fritid) på mail lalt@vesthimmerland.dk.

Brug #kulturugen10 på de sociale medier

Hvis I selv laver opslag på Facebook/Instagram, så brug gerne  #kulturugen10. Ved at bruge dette # samler vi alle opslag om Kulturugen, og vi har mulighed for at søge dem frem og dele jeres opslag.

Kontakt

Laila Lund Altinbas
Kulturkonsulent
Afdeling:Kultur og Fritid

Kontakt

Brian Svendsen
Viceskoleleder
Afdeling:Aalestrup Skole

Kontakt

Stinna Gyrup Dommerby
Kommunikationsmedarbejder
Afdeling:Vesthimmerlands Biblioteker

Hent PR-Pakke

Hent PR-pakke

Brug for hjælp til at oprette et arrangement? Så tøv ikke med at ringe.