I Kulturugen inviteres 6. klasse til at bruge hænderne i krydsfeltet mellem kunst og håndværk

04mar

I uge 10 får grundskoleelever i Vesthimmerland igen muligheden for en gratis kulturoplevelse der bryder med de gængse grænser og forestillinger. Sammen med faglærere fra Erhvervs- og Gymnasieuddannelserne (HEG) og kunstnere udforsker 6.klasserne grænserne mellem kunst og håndværk med deres egne hænder i projektet "Hænderne op - når kunst møder håndværk".

Hjerneforsker Kjeld Fredens

Ligesom sidste år bliver Kulturugens fyrtårnsarrangement i 2024 til i samarbejde med Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG). Sammen inviterer vi kommunens 6. klasser til en gratis workshop i krydsfeltet mellem kunst og håndværk inspireret af Kjeld Fredens' bog "Læring med kroppen forrest". Fredens sætter fokus på nødvendigheden af at give plads til de kunstneriske aktiviteter i børns læring ud fra det faktum, at kunsten ikke er en luksus, men en forudsætning for børns udvikling. Kunsten er et håndværk, en måde for børn at erkende verden omkring sig. Kunsten sætter hænderne forrest, og giver børnene mulighed for at omdanne indtryk til udtryk – uanset om kunstarten er eksempelvis teater, musik, maling eller keramik.

På HEG arbejdes der, ligesom i kunstarterne, med hænderne. I Hænderne op ønsker vi at undersøge grænsefeltet mellem kunst og håndværk ved at sætte faglærere fra HEG sammen med udøvende kunstnere - for at forskellige fagligheder kan gå sammen om at skabe værksteder for kommunens 6. klasser. Værkstederne foregår hver dag i uge 10 (4. – 8. marts 2024) kl. 9-14 med skiftende klasser, så alle ca. 400 6. klasses elever i kommunen får hænderne i spil! Hver dag slutter af med, at eleverne kan vise deres kunstværker frem for deres forældre i Oasen på HEG.

Som forberedelse til værkstederne inviterede vi d. 9. februar 2024 faglærere fra HEG, kunstnere og klasselærere for kommunens 6. klasser, til at deltage i en inspirerende eftermiddag i selskab med Kjeld Fredens, hvor vi sammen undersøgte kroppen som forudsætning for kognitiv udvikling og fandt inspiration i Fredens’ tænkning til Kulturugens værkstedsforløb med eleverne.

Vi glæder os til fem inspirerende dage i selskab med kommunens 6. klasses elever, kunstnerne Anna Kathrine Trads, Gitte Foldager, Britt Kristensen og Jonna Andersen samt HEGs faglærere. 

Kulturugens fyrtårnsarrangement er i år skabt i et samarbejde mellem HEG, Kulturskolen Vesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune.